SPARK på Marselisborg Centeret

28.06.2016

TRANSFORM er sammen med GHB Landskab, SWECO og Lise Nevstrup Andersen blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen ”SPARK – Projektkonkurrence om Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning på MarselisborgCenteret” i Aarhus.

Opgavens sammensætning appellerer til os, idet den inddrager spændvidden i byrummets potentiale: Fra det landskabelige, der indføjer sig og overrasker ved nærmere bekendtskab, til det mere muskuløse byrum, der udfordrer både brugere og omgivelser.

Visionen er at skabe en landskabsbaseret helhedsløsning, hvor SPARK som et særligt sted i byen og et midlertidigt hjem, en arbejdsplads, et besøgssted, en forskerpark og et offentligt rum kobles sammen med fortællingen om det frodige byrum, den sunde hverdag og et aktivt byliv – hvor mangfoldighed og fællesskab såvel socialt som æstetisk og funktionelt er den røde tråd.