STEDET TÆLLER - HENNE STRAND

22.06.2016

VEGA og TRANSFORM er udvalgt som et af tre teams til at komme med bud på hvordan man styrker Henne Strand som en attraktiv kystdestination.

Projektet skal forbedre forbindelsen mellem strand og by og sikre tilgængeligheden for alle typer besøgende.

Projektet er organiseret af Varde Kommune i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og grundejerforeningen Henne Strand.