Aabenraa Multihal

Livet mellem hallerne

Multiarena Aabenraa er en del af en større plan. En plan der skal sikre Aabenraa en fremtid i den stigende konkurrence fra driftige nabobyer, et faldende indbyggertal og en voksende gruppe af ældre i byen. Multiarenaen og AKTIV CAMPUS AABENRAA er et af 3 store greb der kobler politisk vision med præcise fysisk indgreb. Koblingen mellem byens skoler og idrætsfaciliteter - mellem ’hjerne’ og ’hjerte’ - skal sikre en aktiv og attraktiv by, hvor unge vil uddanne sig og vil se en aktiv fremtid for deres egne familier. Aabenraa har valgt at satse på fremtiden og de høje ambitioner er netop starten - Multiarenaen skal leve op til disse ambitioner.

Placeringen af den nye dobbelthal er en kæmpe chance for at ’fremkalde’ ovenstående visioner. Multiarena Aabenraa skal være det aktive, imødekommende, særlige, synlige og bankende hjerte i AKTIV CAMPUS AABENRAA. Multiarenaen skal koble de gode aktiviteter der allerede ER i området (hal 1, hal 2, svømmehal, boldbaner, dyrskueplads etc) og skabe en social og visuel energi ud af nyt og gammelt.

Multiarenaen skal være med til at skabe et ’liv mellem hallerne’ for alle byens borgere – unge og ældre – så hele byen bliver mere aktiv og attraktiv. Multiarenaen skal tiltrække elite og bredde og alle skal føle sig velkomne i det nye kompleks, hvor de ’arkitektoniske koder’ gerne må overskride de gængse normer for idræt – netop for at kunne ramme et bredere segment af byens borgere. Multiarenaen bliver det første arkitektonisk vartegn for en ny og blomstrende periode i Aabenraa, og skal signalere en dristighed og en vilje til fremtiden.

Fakta

Projekt Aabenraa Multihal
Livet mellem hallerne
Klient Aabenraa Kommune
Kategori Planlægning, Transformation
Sted Aabenraa
År 2014
Størrelse 10.000 m2
Ydelse Udarbejdelse af konkurrenceforslag
Status Afsluttet
Akkvisition Konkurrence efter prækvalifikation
Samarbejde Nøhr & Sigsgaard, LIW planning, Hundsbæk & Henriksen
Team Lars Bendrup, Lars Serup, John Iversen, Alfonso Redondo, Yao Chen