Vejle Fjord

Boliger ved Vejle Fjord

Den nye udvikling på Vejle Havn er allerede nu en stor succes kendetegnet ved en varieret og vedkommende arkitektur, samt en menneskelig skala, der er med til at gøre et besøg på havnen en naturlig del af bylivet i Vejle. Vores projekt ønsker at bygge videre på disse kvaliteter. Den nye karre tilpasses stedet og byplanen og huser familieboliger i de nederste 6 etager. Over kareen svæver tårnet som giver plads til de største udsigtslejligheder. Adgang til lejlighederne kan ske både fra gade og gård-siden. Alle lejligheder har store, private altaner.

Gårdrummet er fælles for hele karréen og er åbent mod øst og vandet og kan samle beboerne til leg og fest. Store træer og grønne flader giver en frodig og rar stemning i fællesrummet.
Imødekommende trapper fører ned til byens niveau og særligt mod den nye plads øst for byggefeltet kan niveauforskellen bruges til at skabe et særligt sted på havnen. Bygningen opføres i grålige tegl i varierende toner, varierende forbandt og med skiftende fugefarve. Dette vil samlet give et levende og venligt udtryk på den store karré, der er skaber en intim og menneskelig stemning omkring huset. Vinduer fremstår som udskårne huller i den tunge bygningskrop, hvorimod de store altaner er tydeligt påsat ’klumpen’.

Fakta

Projekt Vejle Fjord
Boliger ved Vejle Fjord
Klient Vejle Kommune
Kategori Boliger
Sted Vejle, DK
År 2015
Størrelse 13.000 m2, 120 boliger
Ydelse Udarbejdelse af konkurrenceforslag
Status Afsluttet
Samarbejde Lejerbo, Rambøll
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Kristian Boye Thomsen, John Iversen, Bastian Gerrner, Christian Malte Iversen, Christian Koksbang Nyeng, Yao Chen, Thomas Damerham