Gødstrup Psykiatri

Det Grønne Hjerte

Vores vision for DNV-Gødstrup Psykiatri indeholder 3 bestanddele: SKOVEN, RINGEN og PAVILLIONERNE

SKOVEN er psykiatriens grønne hjerte som giver karakter og holdning til institutionens midte og skaber et naturligt pejlepunkt for det store hus. Psykiatrien er således opstået omkring et stykke natur og som en modsætning til det kontrollerede hospitalsmiljø. Skoven indeholder en ‘sjæleverden’ der bidrager til et velbefindende og dermed en heling af patienterne. Skoven er stor - 65 x 45 meter - og der er plads til alle med områder til fordybelse og mulighed for at finde ro. Samtidig er Skoven en mulighed for mentalt at komme lidt på afstand, men samtidig være i et kontrolleret miljø.

SKOVEN er psykiatriens åbne og ‘vilde’ hjerte.

RINGEN rejser sig i 2 etager med dagafsnit og kontorarealer på 1. sal, fællesarealer for sengeafsnit i stuen og en indre fordelingsgang med stærk funktionel og visuel kontakt til Skoven - som en moderne klostergang til fordybelse og indsigt. Ringen knytter an til det somatiske hospital og har en klar fordeling af ONSTAGE og OFFSTAGE arealer.

RINGEN er psykiatriens effektive og stærke rygrad.

PAVILLIONERNE er de hjemlige og nedskalerede sengeafsnit, der ligger på kanten af RINGEN, med indre haver og værelser, der alle har kontakt til det ydre landskab. Pavillonerne danner indbydende og overskuelige miljøer, med fokus på nærhed, varme og overskuelighed.

PAVILLONERNE er psykiatriens bo-områder på kanten af det store landskab.

Fakta

Projekt Gødstrup Psykiatri
Det Grønne Hjerte
Klient Region Midt
Kategori Sundhed
Sted Gødstrup, DK
År 2013 —
Størrelse 6.600 m2
Ydelse Udarbejdelse af konkurrenceforslag
Status Afsluttet
Akkvisition Åben Konkurrence
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Yao Chen, Pierre Dugardin