Højer Efterskole

Ny multihal og udviklingsplan

Højer Efterskole har i sin 66-årige historie været kendt som en af Syd- og Sønderjyllands førende gymnastikefterskoler. Gymnastikken er og skal være en integreret del af deres identitet som skole; målrettet breddegymnastikken. Oven på gymnastikken har de fem forskellige linjefag: Spring, Dans/rytme, eSport, japansk og kampsport.

Tiden er desværre løbet fra springfaciliteterne, som er forældede. For at ruste bedst mulig som en moderne og særlig efterskole ønsker de at udvikle gymnastikfaciliteterne, så de bliver tidssvarende. Byggeriet skal danne afsæt for fortsat fremgang og vækst på Danmarks mest sydvestlige efterskole, ikke mindst gennem en stabil elevtilgang – også i pipeline.

 

 

 

Vores projekt består af flere dele som tilsammen dækker de behov, som skolen har:

  • Springsal - projektet opfylder behovet for moderne faciliteter til springgymnastikken, som er en væsentlig del af skolens DNA

  • Ombygning i hal - ombygning i eksisterende idrætshal for at skabe et rum til rytmisk gymnastik samt et fitness-rum

  • Klasseværelser - projektet indeholder 5 nye klasseværelser, der kan leve op til de pædagogiske og funktionelle krav som nutiden stiller

  • Aksen - at projektet indeholder en forbindelsesakse, der ikke bare binder nybyggeri og eksisterende bygninger sammen, men som også giver et funktionelt og æstetisk løft til skolens eksisterende bygningsmasse

Fakta

Projekt Højer Efterskole
Ny multihal og udviklingsplan
Klient Højer Efterskole og A.P. Møller Fonden
Kategori Transformation, Uddannelse
Sted Højer, DK
År 2016 —
Størrelse 3.000
Ydelse Skitseforslag og fondsansøgning
Status Igangværende
Akkvisition Kommision
Team Lars Bendrup, Charlotte Schmidt, Peter Christensen, Bastian Gerner