Kildeparken

Revitalisering af Fyrkildevej i Aalborg

Med projektet er der fokuseret på en udvikling af det nære og hverdagsrelaterede boligmiljø - der hvor dagligdagen skal udfoldes og udvikles. Ambitionen med forslaget er at skabe større sammenhængskraft og større bymæssighed i infrastrukturen og herved understrege en udvikling mod en større fællesskabsfølelse i Kildeparken som helhed - en fællesskabsfølelse som koncentreres omkring de forskelligartede torvepladser, frugtlunden, platanpladsen og vandpladsen, samt boliggaderne. Med afsæt i Kildeparkens karakteristiske to-etages boligblokke der er placeret ortogonalt på et topografisk varieret terræn, ønsker vi at forny udtrykket - og gøre det med et bevidst, nutidigt, bæredygtigt og holdbart afsæt, med udgangspunkt i Kartoffelrække-princippet.

Forslaget medfører en ny strukturel variation og imødekommer ønsket om en blanding af lejligheder og rækkehuse - men blandet i hver blok så der opstår en ny diversitet, ikke bare i bebyggelsen men i den enkelte boligstang. Hver boligstang tilføre en ny varme og ny skala til materialiteten, via varme, rustikke og bæredygtige materialeholdninger som lærk og skifer. Med et nyt fortætningsgreb skabes nye rum til Kildeparken, heriblandt en ny bygade som koncentreres omkring nye erhvervsboliger, der understøtter Astrupstien mod vest i ambitionen om at generere en større bymæssighed omkring overgang til Tornhøjcentret og i forbindelse med Trekanten. Med grebet kobles bebyggelsen på en af Aalborg Øst’s kommende hovedårer, og indskriver sig dermed i en større kontekst.

Fakta

Projekt Kildeparken
Revitalisering af Fyrkildevej i Aalborg
Klient Himmerlands Boligforening
Kategori Planlægning, Transformation, Boliger
Sted Aalborg Øst, DK
År 2015
Størrelse 43.000 m2, 420 boliger
Ydelse Udarbejdelse af Konkurrenceforslag
Status Afsluttet
Samarbejde Vandkunsten, Balslev Rådgivende Ingeniører, Lindgaard Rådgivende Ingeniører
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Kristian Boye Thomsen, Bastian Gerner, Jacob Bastrup Jensen, Peter Christensen