Molsværket

Mols i Udvikling

Mols og Knebels nye KNUDEPUNKT samler en smuk vifte af funktioner ’under samme tag’ for at energien og magien kan opstå mellem det der i dag er adskilt. Ved at samle de mange funktioner muliggøres deling, overlap og et mindre ressourceforbrug. Men en samling sikrer også MØDET mellem mennesker og funktioner. I MOLSVÆRKET er alle velkomne og der er mange gode grunde til at komme netop her. Og når man først er her kan man jo lige prøve et af de mange andre tilbud og knytte et bånd til de andre brugere. Vi skal skabe et sted der naturligt huser idræt og ungdomskultur i fællesskab med foredrag og squaredance og kan have plads til alt det vi ikke kan forestille os endnu.

I MOLSVÆRKET findes levende og smukke rammer for fritid, kultur, institutioner og Molsskolen.

I MOLSVÆRKET er der fokus på fællesskaber, samarbejde og deling af ressourcer.

I MOLSVÆRKET er alle er velkomne på tværs af alder, interesser og sociale skel.

I MOLSVÆRKET skabes et moderne MØDESTED hvor MOLS beboere lever med og af hinanden.

Knudepunkt Mols skal ligge som en del af Molsskolen og som en del af Molshallen. De ligger i dag som et næsten samlet anlæg, på kanten imellem by og landskab, og overgangen imellem det flade land og Molsbjerge. Men desværre er begge dele trukket tilbage fra områdets store veje Knebel Bygade og Lyngevej. Med projektet Knudepunkt Mols, skal de bindes sammen til ét anlæg og med klare indre og ydre forbindelser, vende bagside til forside. Vores ambition med projektet er også at skabe sammenhænge på tværs i området, igennem og omkring den nye bygning. Vores mål er at eksisterende sammenhænge bliver stærkere og at nye sammenhænge og forbindelser opstår både inde imellem skole og hal, men også i området omkring. Med en ny sammenhæng i by og bygning, opstår og fungerer anlægget som et naturligt samlingssted og knudepunkt.

Fakta

Projekt Molsværket
Mols i Udvikling
Klient Ejendomsfonden Molsværket Mols og Syddjurs Kommune
Kategori Indretning, Uddannelse, Kultur
Sted Knebel, DK
År 2018 —
Størrelse 2.000 m2
Ydelse Totalrådgivning
Status Under projektering
Akkvisition 1. præmie i prækvalificeret konkurrence
Budget Ca. 30 mio. kr.
Samarbejde Orbicon, VEGA landskab, Jakob Vinkler
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Lars Povlsen, Kristian Boye Thomsen, Peter Svejgaard Svinth, Peter Christensen, Laura Riva, Anna Valstrøm