Kulturrummet

Helhedsplan og ny musikskole i Thisted

KulturRummet i Thisted binder byen sammen, så der skabes en synergi imellem kulturfunktioner, grønne områder og byrum. Den gamle have Christiansgave, med dens intime amfiscene, er kulturrummets grønne omdrejningspunkt, som samler byens øvrige kulturfunktioner i ét samlet kulturcentrum. LæringsRummet (biblioteket og den nye musikskole), PerformanceRummet (ungdomshuset og plantagehuset) og ByRummet (bycenteret) bliver ved enkle træk forbundet til ét moderne og sammenhængende kulturrum, til glæde for alle generationer i Thisted.

I forslaget forfines og udvikles på allerede udarbejdede konkurrenceforslag. Vi har taget de gode koncepter med videre og kvalificeret idéer og tanker, så projektet bliver et stærkt, videreudviklet koncept for hele KulturRummet.

Fakta

Projekt Kulturrummet
Helhedsplan og ny musikskole i Thisted
Klient Thisted Kommune
Kategori Planlægning, Kultur
Sted Thisted, DK
År 2015
Størrelse 3000 m2
Ydelse Udarbejdelse af konkurrenceprojekt
Status Afsluttet
Samarbejde Bascon
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Kristian Boye Thomsen, Bastian Gerner, Peter Christensen