Væksthuset

i Sporbyen Scandia

Placering af almene boliger
De nye planer for den 22 hektar store Bombardier-grund tegner billedet af en blandet bydel med mulighed for at udvikle nye boliger, kontorer, hotel, idræts- og fritidsfaciliteter, en dagligvarebutik og en torvehal.
’Væksthuset’ vil ligge i den nordlige ende af det nye udviklingsområde, og vil med sine 73 almene boliger danne nogle spændende rammer for mennesker i alle aldre.

Socialt bæredygtigt
Huset er i fire etager, og består af en blanding af attraktive 2, 3 og 4-værelset lejligheder, som vil kunne tiltrække beboere med forskellige indkomster og i forskellige faser af livet.
10% af boligerne er små toværelses lejligheder på 31 m2.
I stueetagen er der et fælles værksted med mulighed for at reparere sin cykel og ’gøre-det-selv’, samt et forsamlingslokale til fælles arrangementer, hvor naboerne mødes.
Bygningen er opbygget med brede svalegange, der har plads til møder og ophold, og hvorfra der er udsigt til det fælles gårdrum i midten af bebyggelsen, og videre ud mod Randers Fjord.
Fra terræn kan man via en stor trappe bevæge sige hele vejen op ad huset og videre op på taget, hvorfra der vil være en fantastisk udsigt over hele området og til fjorden. Taget og tagterrasserne tænkes som en stor grøn flade, der vil stå smukt og livlig.

Miljømæssigt bæredygtigt
Bygningen udgør den nordlige del af Udbyhøjkvarteret, og vil udfylde et tomrum mellem en eksisterende bygning, der omdannes til parkeringshus, og en eksisterende bebyggelse udenfor området.
Der tilstræbes energitekniske tiltag, som øget isolering, energivinduer, og mulighed for solceller på taget for at minimere bygningens samlede energiforbrug.
Den grønne flade på taget og på den store trappe kan benyttes til rekreation og leg, og det er også ideen at beboerne kan dyrke deres egne grøntsager i fælles nyttehaver med fælles væksthuse.
Den grønne tagflade vil være i stand til at opmagasinere regnvand, så risikoen for overbelastning af kloaksystemerne mindskes.

Økonomisk bæredygtigt – kvalitet og arkitektur
’Væksthuset’ bygges af kvalitetsmaterialer, som er robuste og langtidsholdbare. På facaderne anvendes røde teglsten, som giver en tydelig reference tilbage til de gamle togværksteder, og som patinerer smukt over tid. Øvrige bygningsdele som store porte, og altaner og karnapper i rødligt stål giver også mindelser om den gamle togfabriks industrielle fremtoning.
Altaner vil fremstå som delvist indeliggende med en dybde på to meter ud over facadelinjen, og vil således fremstå som en integreret del af bygningskroppen.
Gårdrummet ligger mod syd, og har således en rigtig fin solorientering. Også vestsolen når ned i gårdrummet, da huset ikke er højere. Gårdrummet ligger også skærmet for vestenvinden, så det vil kunne bruges en stor del af året – også når det blæser.

Fakta

Projekt Væksthuset
i Sporbyen Scandia
Klient Domea Randers
Kategori Boliger
Sted Randers, DK
År 2017 —
Størrelse 5.425 m2
Ydelse Arkitektrådgivning, landskabsrådgivning
Status Under projektering
Akkvisition Kommission
Budget 108 mio dkkr
Samarbejde Ingeniør’ne
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Lars Povlsen, Peter Svejgaard Svinth, Martin Legaard Hansen, Peter Christensen, Bastian Gerner