AU BSS

Bygherrerådgivning og byggeprogram

TRANSFORM har fungeret som arkitektfaglig rådgiver under Rambøll (ingeniørfaglig rådgiver) for FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S) ifm. udarbejdelsen af et bygge- og konkurrenceprogram til AU-campus 2.0, Universitetsbyen Aarhus. Universitetsbyen er en komplek størrelse, derfor har der forud for udarbejdelsen af byggeprogrammet pågået et større analyse- og brugerinddragelsesarbejde af området og de brugere som i fremtiden skal indtage lokalerne i Universitetsbyen.

TRANSFORM har været overordnet procesansvarlig og faciliteret workshops og arbejdsmøder med bygherre og de involverede brugere, herunder studerende, medarbejdere og ledelse fra de involverede afdelinger og institutter under AU. Forarbejdet til byggeprogrammet havde bl.a. til formål at kortlægge de udfordringer såvel som potentialer der var gældende, ift. de fysiske arkitektoniske rammer i projektet.

Gennem arbejdet med byggeprogrammer for omdannelsen af det gamle hospitalsområde til en dynamisk og levende Universitetsby med mange forskellige aktører og brugere, har det været nødvendig med en effektiv tids- og procesplan. Gennem brugerworkshops, arbejdsgruppemøder og styregruppemøder har TRANSFORM sikret at de overordnede visioner, mål og forventninger til projektet synliggjort. Foruden arbejdet med behovsafklaringer, arealopgørelser og kortlægning og gennemgang af eksisterende plangrundlag, har studieture til lokationer i Aarhus og København været medvirkende til inspiration for de muligheder man ser ind i projektet.

De prækvalificerede teams afleverede i oktober 2020 deres forslag. TRANSFORM var en del af bedømmelses- og forhandlingsudvalget samt fungerede som konkurrencesekretær for den arkitektfaglige del.

Fakta

Projekt AU BSS
Bygherrerådgivning og byggeprogram
Klient FEAS – Forskningsfondens ejendomsselskab A/S
Kategori Bygherrerådgivning
Sted Universitetsbyen, Aarhus, DK
År 2018 —
Størrelse 32.000 m2
Ydelse Bygherrerådgivning
Status Igangværende
Akkvisition Kommision
Budget 500.000.000 kr.
Samarbejde Rambøll
Team Lars Bendrup, Lene Hammer, Charlotte Schmidt, Martin Legaard Hansen, Peter Christensen