Banegårdskvarteret

Livet i centrum

Helhedsplanen for Banegårdskvarteret er den overordnede ramme for de aktuelle og kommende byudviklings- og anlægsprojekter i området. Det er udvikling af Rutebilstationsgrunden og de tilstødende DSB Ejendomme arealer, en mulig overdækning af Banegraven, samt en eventuel fremtidig planlægning for arealerne ved Politigården. Og de store ændringer på pladser og gader som Mobilitetsplan for Midtbyen og anlæg af letbane / BRT (Bus Rapid Transit) projektet betyder.

Helhedsplanen er dermed rammen for de mange beslutninger, projekter, ombygninger og opgraderinger der vil følge i de kommende år. Den skaber rammerne for kommende lokalplaner i området og sikre fælles retning for borgere, politikere, ejendomsudviklere, bygningsejere, trafikselskaber og virksomheder når dilemmaer og interessekonflikter opstår i den kommende udvikling af området.

I foråret 2018 igangsatte Teknik og Miljø en helhedsplanlægning. Som grundlag for planlægningen er der udarbejdet en vision for området. Visionen er blevet til på baggrund af en omfattende proces med inddragelse af borgere, interessenter, faglige eksperter og Teknisk Udvalg. Områdets erhvervsdrivende, trafikoperatører samt Kulturmiljørådet, Ældrerådet og Handikaprådet er ligeledes blevet hørt og inddraget både i udarbejdelsen af visionen og helhedsplanen.

I juni 2020 vedtog Byrådet en række forudsætningsgivende principper for håndtering af mobiliteten i helhedsplanområdet. Herunder at en ny busterminal skal placeres i området øst for Aarhus H.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i disse mobilitetsprincipper samt en række andre projekter, som aktuelt er i gang eller under overvejelse inden for planområdet. Helhedsplanen sikrer koordinering og sammenhæng mellem disse planer.

Fakta

Projekt Banegårdskvarteret
Livet i centrum
Klient Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Sted Aarhus, DK
År 2020 —
Størrelse ca. 360.000 m2 byområde
Ydelse Bygherrerådgivning
Status Igangværende
Samarbejde COBE, Urban Creators, Orbicon/WSP og Tom Nielsen
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Trine Knorborg, Sofie Riddersholm, Sophus Grønne