Fælledkarréen

Byggefelt 1.14 - Ørestad

København er i en særlig udvikling. Tilflytningen til kommunen boomer, og behovet for nye og flere boliger er stort. Ørestad - og især Ørestad Syd - spiller en central rolle i denne udvikling. Her i denne bydel er det muligt at udvikle nye boligområder.

Som bydannelse har Ørestad en særlig historie. I modsætning til Nordhavn og Carlsberg, hvor de arkitekturhistoriske kontekster, de eksisterende bygninger og landskabet, giver store muligheder for rige og nyskabende omdannelser, rummer Ørestad særlige udfordringer. Her er der ikke så meget at forholde sig til. Byen er planlagt på ”åben mark” - det flade Amager - med et ikke færdigudviklet og indtil videre ensformigt landskab at forholde sig til.
Men måske er det netop denne mangel, der har givet Ørestad sin særlige egenart. Der er bygget nyt - nye arbejdspladser, uddannelsessteder, butikker, caféer og boliger - stort set alle i høj kvalitet og i et moderne formsprog, der er kendetegnende for det nye København. Nordisk, dansk og Københavnsk tradition i en forholdsvis lille skala med fine proportioner og gode materialer.

Byggefelt 1.14 er en del af denne fortælling og en vigtig brik i den tydelige vision for Ørestad og Ørestad Syd. Byggefeltet ligger på kanten af Kalvebod Fælled – og tenderer til at forme en minikarré – sammensat af rækkehuse mod syd og nord, og etageboliger mod øst og vest.

Fakta

Projekt Fælledkarréen
Byggefelt 1.14 - Ørestad
Klient Arkitektgruppen
Kategori Boliger
Sted Ørestad Syd, København, DK
År 2017 —
Størrelse 6.500 m2
Ydelse Arkitektrådgivning i totalentreprise
Status Under projektering
Akkvisition Tilbudskonkurrence, 1. præmie
Budget 80 mill.
Samarbejde Rambøll
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Lars Povlsen, Martin Legaard Hansen, Peter Svejgaard Svinth, Matias Vittrup Jakobsen, Peter Christensen, Bastian Gerner