Fællesskabets Hus

Boligkontoret Aarhus Afd. 83 på Katrinebjerg

Fællesskabets Hus placerer sig som en naturlig del af helhedsplanen for Katrinebjerg på byggefelt 35 mod Katrinebjergvej og byggefelt 34 mod sidegaden. Den nye helhedsplan tegner et tæt og levende bykvarter som en voksende del af det efterhånden meget store studiemiljø der udspringer af den snart 100 år gamle plan for Aarhus Universitet.

Huset integrerer sig som en skalamæssig søster til Pigehjemmet mod vest og som en naturlig forlængelse af Basecamp mod syd og tager dermed stilling til og del i sin bygningsmæssige kontekst.

Mod Katrinebjergvej rejser huset sig op i 4 etager med sin markante karnap-facade, mens det i byggefelt 34 hæver sig til 5 etager med en hævet stueetage.

Huset omgives af en variation af programmerede og bløde kantzoner som tilbyder et inviterende og grønt gaderum som kontrast til belægningsfladerne.
Som et klassisk, stærkt og urbant hus, får bygningen lov at stå ned på jorden og belægningsfladerne får derved lov at flyde mellem bygningsdelene gennem porten og binde husets gårdrum og de omgivende gader sammen. Vi har i vores forslag prioriteret at binde by og bygning sammen, så bygningen tager del i sine omgivelser, og omvendt også tilbyder noget til byen. Her skal man føle sig velkommen!

Fakta

Projekt Fællesskabets Hus
Boligkontoret Aarhus Afd. 83 på Katrinebjerg
Klient Boligkontoret Aarhus
Kategori Boliger
Sted Katrinebjerg, Aarhus, DK
År 2021 —
Størrelse 4.550 m2
Ydelse Arkitektrådgivning i totalentreprise
Status Igangværende
Akkvisition 1.præmie i prækvalificeret konkurrence
Budget 77.000.000 kr.
Samarbejde Rasmus Jakobsen A/S, LB Consult
Team Lars Bendrup, Kristian Boye Thomsen, Peter Christensen, Sofie Hecksher, Asta Wittrup Lindenborg