Gellerup Bibliotek

Inventar

VISIONEN FOR GELLERUP BIBLIOTEK
Gellerup Bibliotek er beliggende i Sports- og Kulturcampus som er  Aarhus’ nye samlingspunkt med funktioner inden for bevægelse, kultur og ophold. Et sted, der samler hele bydelen og inviterer resten af verden indenfor til at gå på opdagelse i de mange spændende tilbud og faciliteter.

Gellerup Bibliotek skal være et åbent, inviterende medborgercenter, hvor brugere, frivillige, partnere og personale sammen skaber et mødested for fællesskaber og borgernes egne aktiviteter. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Et medborgercenter for demokrati og mangfoldighed, der hver dag bliver skabt gennem både nye og etablerede partnerskaber med lokale kræfter.

Gellerup Bibliotek har særligt fokuserer særligt på:

  • At være et attraktivt sted for børn og familier, der giver muligheder for leg og læring.
  • At styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter.
  • At være et stærkt MAKERSPACE på mange niveauer - der støtter og skaber aktiviteter, hvor man gør, skaber, lærer og udforsker.
  • At være et attraktivt, udfordrende og trygt sted for de unge voksne.


Gellerup Bibliotek er ikke et traditionelt, gammeldags bibliotek, hvor fokus primært er på reolerne - tværtimod er det et højaktivt sted med mange forskellige funktioner og målgrupper indenfor et forholdsvist lille åbent areal. Det stiller krav til, at indretning og inventar styrker høj fleksibilitet og robusthed.

TRANSFORM har udarbejdet det komplette inventarprojekt til Gellerup bibliotek – dvs. tegnet og projekteret alt fast inventar samt udvalgt alt løst inventar – herunder pendler.

MATERIALER OG FARVER I INVENTAR PROJEKTET
Materialevalg er foretaget med respekt for bygningen og med fokus på materialer, som patinerer smukt, og som er behagelige at være tæt på. Derudover er der arbejdet med en særligt udvalgt farveskala, som tager udgangspunkt i historiske farver og i naturen – elementer, der er fælles for alle. Farverne er valgt for at favne diversitet og forskellige brugergrupper. Områderne i biblioteket er farvesat forskelligt, men kan fungere i sammenhæng. Ved at tænke farvesætninger på tværs, skabes mest mulig fleksibilitet i projektet.

BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed for bibliotekerne omhandler også social bæredygtighed, hvilket har været et gennemgående tema for indretning, farvevalg og udformning af inventaret. Eksempelvis er ’Parketbordene’ i projektet lavet af gamle gulve fra nogle af de nedrevne blokke og udført af et værksted for udsatte unge i Gellerup.

TRANSFORM har i forbindelse med udarbejdelsen af projektet varetaget brugerinddragelse samt dialog vedr. udbud, valg af inventarsnedker og møbelproducent samt varetaget opfølgning på byggepladsen. Herudover har TRANSFORM deltaget i dialog med kunstner Katrine Ærtebjerg ifm. kunstnerisk udsmykning.

Fakta

Projekt Gellerup Bibliotek
Inventar
Klient Aarhus Kommune
Kategori Indretning
Sted Gellerup, DK
År 2020 — 2022
Størrelse 1.930m2 inkl. gårdhave
Ydelse Udvikling, projektering, udbud af fast inventar samt valg og udbud af løst inventar
Status Afsluttet
Budget 4.000.000,- dkkr
Samarbejde WO Interior, HolmriisB8, SHL architects
Team Lars Bendrup, Lene Hammer, Charlotte Schmidt, Peter Christensen, Sofie Hecksher
Priser Honourable mention i ’Public Library of the year Award 2022’
Fotograf Rasmus Hjortshøj