Hasle Bakker

Projektet er vinder i Realdanias konkurrence omkring Bedre Byrum og er en landskabelig strategi for at skabe nye og bedre offentlige rum i forstaden. Udgangspunktet er en motorvejstrace i Århus Vest - hvor motorvejen aldrig kom. Projektet transformerer uformelige bjerge af overskudsjord - 1 million m3 let forurenet jord fra byggeri i Østjylland - til en attraktiv urban park med 3 nye bjerge. De 3 bjerge har hver sin klare formelle karakter - Spiralen, Bjergkammen og Plateauet - og bakkernes karakteristika danner grundlaget for skabelsen af intense udsigtspunkter og fordelingen af nye funktioner og muligheder på de skrå flader.

Projektet er realisereret og indviet 2007 - og er i dag en selvejende institution der løbende udvider sine aktiviteter og brugergruppe. Projektet er en stor succes og har vendt en trist bagside til en aktiv og markant forside. Hasle Bakker er blevet et landmark hvor man hilser på hinanden og et sted der er med til at definere Århus Vest.
Projektet er realiseret for et minimalt budget - 7.3 mill.

Fakta

Projekt Hasle Bakker
Klient Aarhus Kommune, URBAN Sekretariatet og Realdania
Kategori Landskab
Sted Aarhus, DK
År 2003 — 2007
Størrelse 16 ha
Ydelse Totalrådgivning
Status Opført
Akkvisition 1. præmie i åben arkitektkonkurrence
Budget 7.300.000,- dkk
Samarbejde NIRAS
Team Lars Bendrup, Thomas Larsen, Tom Nielsen, Morten Daugaard, Peter Hammersam
Fotograf Mathilde Kiib