haveHUSENE

Ny andelsboligforening i Lisbjerg

Rig på natur, fællesskaber og mangfoldighed – og med miljømæssig omtanke. Det er andelsboligforeningen haveHUSENE. Her forenes naturens ro og vitalitet med byens urbane liv.
Andelsboligforeningens 44 boliger består af en blanding af rækkehuse, stueboliger og etageboliger i forskellige størrelser og priskategorier. Variationen skal understøtte en blandet beboersammensætning, der muliggør møder på tværs af generationer, livsfaser og familietype. I andelsboligforeningen haveHUSENE er der fokus på at skabe inkluderende og indbydende rammer, hvori det store og brobyggende fællesskab kan trives. I andelsboligforeningen haveHUSENE er der plads til alle.

Andelsboligerne bygger på princippet om affordable-living, og med andelsboligformen ønsker vi at fremme visionen om forskellige ejerformer og betalbare boliger i Lisbjerg. Et princip, der skal bidrage til at realisere Aarhus Kommunes vision om, at ”Aarhus skal være en god by for alle, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.” I forlængelse af denne vision ønsker projektet at understøtte det globale arbejde med at fremme FN’s verdensmål – herunder særligt mål nummer 11, der blandt andet sætter fokus på at skabe inkluderende og bæredygtige lokalsamfund. Den sociale bæredygtighed er dermed en grundlæggende værdi for dette andelsboligprojekt. Forskellige boligvarianter skal favne en bred og blandet beboergruppe, imens rummene imellem husene skal danne grobund for, at fællesskaber kan spire og den lokale sammenhængskraft slå stærke rødder.

De grundlæggende idéer om fællesskab, økonomisk samarbejde og det demokratiske værdisæt, der kendetegner andelstanken, vil i andelsboligforeningen haveHUSENE leve videre i nye og moderne rammer. Andelsboligformens fællesskabstanke forventes at appellere til personer, unge som ældre, for hvem det har betydning, at bo i et område, hvor det gode og nære naboskab trives.

De mindre andelsboliger forventes at appellere til unge seniorer, der ønsker at fraflytte deres nuværende parcelhus eller villa, som er blevet for stort, efter børnene er flyttet hjemmefra. haveHUSENE kan dermed være et kærkomment boligtilbud til de seniorer, der ønsker en mindre og mere overkommelig kvalitetsbolig, hvor der stilles et minimum af krav til vedligehold. haveHUSENEs stueboliger tilbyder endvidere en tryg og aldringsvenlig base for beboere i den tredje alder. Boligerne i haveHUSENE forventes desuden at tiltale yngre par, der er på udkig efter deres første bolig. Her kan andelsboligerne tilbyde en attraktiv bolig til en overkommelig pris. De største af haveHUSENE forventes desuden at appellere til unge børnefamilier, der drages af områdets landskabelige kvaliteter, nærheden til Lisbjerg skole og byens velfungerende fritids- og foreningsliv.

Klik her for at blive sendt videre til andelsboligforeningen haveHUSENEs hjemmeside.

Fakta

Projekt haveHUSENE
Ny andelsboligforening i Lisbjerg
Klient Kuben Management
Kategori Landskab, Boliger
Sted Lisbjerg, DK
År 2019 —
Størrelse ca. 4500 m2
Ydelse Arkitektrådgivning, Landskabsrådgivning
Status Under projektering
Akkvisition Tilbudskonkurrence
Budget ca. 100 mio
Samarbejde Kuben Management, Aalsrode Tømrerfirma, LB Consult, Randers Regnskov
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Kristian Boye Thomsen, Peter Svejgaard Svinth, Martin Legaard Hansen, Ondrej Slunecko, Matias Torp, Fie Skov Mikkelsen
Priser Årets projekt – Ejendomspriserne 2022