Klubøen

Klubøen i Vejle

Klubøen i Vejle huser byens 2 maritime klubber - Sejlklubben Neptun Vejle og Vejle Motorbådsklub - men også en vifte af følgefunktioner – restaurant, lokaler til møder, lokaler til undervisning, omklædningsfaciliter til gæstesejlere, kiosk, havnefoged etc. De 1200 m2 er således yderst sammensat og projektet blander og sammenstiller de mange funktioner som en strategi for at generere liv og byliv på Vejles nye havnearealer. Klubøen skal være en attraktion for hele byen og tage imod ikke mindst de mange gæsterne fra lystbådehavnen. Det har været ambitionen at skabe en bygning, som tilbyder at være et “sted” - en destination man kan opholde sig på, i, under og ved og som henvender sig til den bredeste vifte af byens borgere – fra unge til gamle – aktive til beskuere. Huset bliver selve overgangen og porten mellem by og havn og den nye havnevej løber IGENNEM huset og nedbryder sociale barriere – Klubøen er uomgængelig og ALLE kan være med. Sammenstillingen af de maritime brugere er en mulighed for at dele faciliteter, men også for at skabe et miljø, der er større end enkeltdelene. Ved at sammenstille de havnerelaterede aktiviteter og danne basis for samarbejde med andre grupper etableres et samlet miljø - til glæde for klubberne, og som en attraktion for byen og ikke mindst gæsterne fra lystbådehavnen.

Livet UDENFOR husene skal kultiveres og er ofte den vigtigste del af livet på havnen. Klubøen skal danne ramme om et mangfoldigt liv - et væld af aktiviteter, som det dels er en kvalitet af deltage i dels interessant at være tilskuer til. Fælles for det hele er nærheden til vandet og aktiviteterne i, på og ved vandet.

Projektet arbejder med en stor grad af overlap i funktioner og brugergrupper både i og på huset samt i landskabet på øen. Rummene inde og ude rummer forskellige funktioner på forskellige tidspunkter og et bredt spænd af brugere - byens borgere, gæster i lystbådehavnen, klubbernes medlemmer, organisationer og børnefamilier skal føle sig velkomne på stedet. Det er ambitionen, at Klubøens faciliteter er i gang så mange af døgnets timer som muligt. Klubøen vil danne ramme om mødet mellem mennesker og aktiviteter tæt ved vandet.

Forud for projektets udførelse har TRANSFORM varetaget et omfattende brugerinddragelsesforløb som mundede ud i et byggeprogram og efterfølgende projektering og byggeledelse.

Projektet modtog i 2015 Vejles Arkitekturpris og skal udstilles på arkitekturbiennalen i Venedig sommer 2016.

Fakta

Projekt Klubøen
Klubøen i Vejle
Klient Vejle Kommune
Kategori Landskab, Uddannelse, Erhverv
Sted Vejle, Danmark
År 2011 — 2014
Størrelse 3.200 m2
Ydelse Totalrådgiver, Hovedprojekt + opfølgning
Status Indviet
Akkvisition 1. præmie i tilbudskonkurrence
Budget Hus: 39.000.000 dkkr / Landskab: 500.000 dkkr
Samarbejde Nisgaard & Christoffersen, Stokvad og Kerstens, A1 Consult, Go' Proces
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Lars Povlsen, Lene Hammer, Ritha Jørgensen, Roland Lipusz, Tommy Ladegaard, John Iversen
Priser Vejle Kommunes Arkitekturpris 2014
Fotograf Jacob Due, Alessandro Merati & Rasmus Hjortshøj