Kulkransporet

Et nyt byrum i Sydhavnskvarteret i Aarhus

Kulkransporet er Sydhavnen og Aarhus’ nye attraktive og identitetsbærende byrumsstruktur der består af forbindelser, pladser og koblinger.
Byrummene forbinder og samler – både by og Sydhavn, startups og store erhverv, socialt udsatte, iværksættere og forretningsfolk. Ved hvert kryds med udviklingsplanens infrastrukturelle forbindelser, etableres en kobling mellem flade og bro, som er en destination og et byrum i sig selv – med Kulkransporet som rygrad og hovedrolleindehaver.

Koblingernes byrum har hver deres rolle i fremtidens Sydhavn. De er baseret på det liv og den kultur som allerede findes i Sydhavnen i dag – og understøtter det liv der skal videreudvikles i fremtiden. På den vis, forankres byrummene i bydelen og bliver vedkommende. Med udviklingsplanen vil byrummene farve deres nærområder.

På samme vis som koblingerne og byrummene henter deres liv og relevans i Sydhavnens eksisterende miljøer, er byrummenes arkitektur baseret på velkendte motiver fra områdets særkender, hvor konstruktioner, materialer, bevoksning og eksisterende træer fra området danner direkte afsæt for projektets arkitektoniske strategi og udtryk. På den vis sikres det byliv som er åbningstrækket i ’byliv før byrum før bygninger’, og Kulkransporet vil være vedkommende og levende fra dag 1.

Fakta

Projekt Kulkransporet
Et nyt byrum i Sydhavnskvarteret i Aarhus
Klient Aarhus Kommune
Kategori Landskab, Planlægning, Transformation, Kultur
Sted Aarhus, DK
År 2017 —
Størrelse 8000 m²
Ydelse Totalrådgivning
Status Igangværende
Akkvisition 1. præmie i prækvalificeret projektkonkurrence
Budget 30.000.000,- dkk
Samarbejde VEGA landskab, Dissing + Weitling, Lendager, Søren Jensen
Team Lars Bendrup, Rune Chr. Bach, Peter Christensen, Bastian Gerner, Simon Rode Gregersen, Verana Scharf, Anne Sofie Frydenlund