Kulturkraftværket i Stjær

Helhedsplan

Stjær er en lille by i Østjylland med 975 indbyggere, beliggende 5 km syd for Galten og 19 km vest for Aarhus. Byen hører til Skanderborg Kommune og er beliggende i Region Midtjylland.
Byen er under udvikling, befolkningstilvæksten er stigende, grunde udstykkes og flere og flere børnefamilier kommer til byen. Byen har et højt aktivitetsniveau, hvor alle er involveret i frivilligt arbejde, indenfor både kultur- og foreningslivet. Værdier som sammenhold og fællesskab er stærkt forankret i byen og netop disse værdier er også fundamentet for at skabe et kulturkraftværk i Stjær.

Målsætningen med kulturkraftværket er, at:

  • Bevare vigtige landsbyfunktioner i en moderne og attraktiv landsby. Fx skole, indkøb, daginstitutioner, boldklub og borgerforening.
  • Fastholde lokal indflydelse, ejerskab og ansvarsfølelse for at understøtte landsbyidentiteten
  • Styrke mulighederne for fællesskab på tværs af generationer
  • Øge bosætningen i Stjær

 

Igennem en brugerproces med interviews, workshops og dialogmøder er helhedsplanen udviklet i samarbejde med kulturkraftværkets seks interessenter: Skolen, Boldklubben, Borgerforeningen, Menighedsrådet, Dagtilbud og Dagplejen i Stjær.

Disponering af funktioner
Kulturkraftværket placeres i sammenhæng med den eksisterende Stjær Skole og Stjær Hallen. Sitet ligger på kanten af landsbyen og landskabet, og har derfor gode potentialer ved begge dele. Kulturkraftværket er en sammenhængende bygningsmasse, hvor hovedindgang, hal, skole, børnehave, vuggestue, dagpleje, forsamlingshus, kirkerum, produktionskøkken, en fælles café og opholdsområder, skaber muligheden for et Kulturkraftværk, hvor hele byens borgere kan mødes, uanset køn og alder. Kulturkraftværket har optimal udnyttelse af lokaler og faciliteter både dag, aften og weekend.

Hjertet i Kulturkraftværket er produktionskøkkenet med tilhørende café og en fælles kultursal. En central placering skaber kobling imellem hal, skole og institutioner og bliver bebyggelsens centrale omdrejningspunkt.

Arkitektonisk motiv
Kulturkraftværket er samlet af en række af de bærende institutioner i Stjær. De eksisterende bygninger, der i dag rummer de forskellige institutioner, har en række fællestræk i deres arkitektur, geometri og materialevalg, som udgør en del af afsættet for et nyt kulturkraftværk. Her bruges sadeltaget som motiv. Kulturkraftværkets arkitektur dannes, ved at koble skala og form fra ”Huset”, ”Landsbyen” og ”Kraftværket”.

Fakta

Projekt Kulturkraftværket i Stjær
Helhedsplan
Klient Skanderborg Kommune
Kategori Bygherrerådgivning
Sted Stjær, Skanderborg, DK
Størrelse ca. 2.700 m2
Ydelse Bygherrerådgivning, proces, helhedsplan
Status Afsluttet
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Charlotte Schmidt, Rolf Howalt Svendsen, Daniel Nielsen, Peter Christensen, Fie Skov Mikkelsen, Marie Zahorova