Lyseng Idrætscenter

Vision og helhedsplan

Aarhus Kommune er i samarbejde med Fonden Lyseng Idrætscenter, Holme- Højbjerg-Skåde Fællesråd samt de lokale idrætsforeninger i gang med et projekt i Højbjerg ved Lyseng Idrætscenter, som kommer til at bestå af et nyt bibliotek, borgerservice og lokalarkiv, et nyt dagtilbud i form af en integrereret institution, samt nye faciliteter til gymnastik, kampsport og fitness.

Alle parter er enige om, at der er meget synergi i konstellationen, og har derfor ønsket at få konkretiseret idéerne - herunder hvordan det udmønter sig i den måde der tænkes indretning og brug af ude- og indearealer. Og ikke mindst hvad der er egne - og hvad der er fælles faciliteter.

Der har i de forgangne måneder været afholdt en visions- og konkretiseringsproces for interessenter og kommende brugere af Lyseng Idrætscenter. Processen har resulteret i en fælles vision for projektet, et samlet funktionsdiagram og et hovedgreb, som skal danne baggrund for det videre arbejde med et lokale- og byggeprogram.

Dette dokument indeholder en opsamling af hele processen, samt de konklusioner brugerne nåede frem til.

“Mere til alle - på ét sted...”

Lyseng Idrætscenter skal være et LEVENDE STED, hvor FÆLLESSKABET OG SAMARBEJDET på tværs af foreninger og institutioner blomstrer.

Lyseng Idrætscenter skal være ÅBENT, IMØDEKOMMENDE OG INVITERE INDENFOR.

Lyseng Idrætscenter skal have fysiske rammer, der er FLEKSIBLE OG UNDERSTØTTER BEVÆGELSE OG MØDET MELLEM MENNESKER.

Lyseng Idrætscenter skal have en STÆRKT ARKITEKTONISK UDTRYK, der pirrer nysgerrigheden og styrker identiteten.

Lyseng Idrætscenter skal være et PULSERENDE OG DYMAMISK sted med knald på, men samtidig også et sted med RO OG PLADS TIL FORDYBELSE.

Lyseng Idrætscenter skal appellere til ALLE GENERATIONER fra de yngste brugere i dagtilbuddet til de ældste brugere i idrætsklubber, bibliotek og lokalarkiv.

Følg udviklingen af Lyseng Idrætscenter på deres hjemmeside.

Fakta

Projekt Lyseng Idrætscenter
Vision og helhedsplan
Klient Aarhus Kommune
Fonden Lyseng Idrætscenter
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
Kategori Bygherrerådgivning
Sted Højbjerg, Aarhus, DK
År 2018 —
Størrelse 4.000m2
Ydelse Bygherrerådgivning
Status Igangværende
Akkvisition Kommission
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Charlotte Schmidt, Trine Knorborg Jakobsen