Ny Banegårdsgade

Helhedsplan og tilføjelse til Aarhus Hovedbanegård

Helhedsplan for Ny Banegaardsgade bygger på et enkelt og robust designkoncept - en urban perlekæde, der danner den overordnede urbane struktur på området. Kæden sikrer præcise rumlige relationer til resten af byen samt giver fine glidende skalaspring mod områdets forskelligartede naboer. Kæden er karakteriseret ved at være sammensat af mindre og smukke dele, men samlet danner formen et større billede - et bybillede. Ved at placere de nye bygninger langs grundens yderside friholdes grundens midte. Her skabes et uformelt og intimt gårdrum beskyttet mod trafikstøjen og præget af de historiske eksisterende bygninger.

Mod Banegårdsgade, Sønderalle og Spanien dannes præcise gaderum, med byfacader og mulighed for erhverv i stueetagerne. Mod baneterrænet skabes en byprofil af høje og stablede huse, og byen rejser sig op mod den industrielle skala. Den nye busterminalen og udbygningen af shoppingcentret Bruuns Galleri kobles til Banegården. Visuelt nedbrydes bygningen til mindre enheder, for at skabe en sammenhæng til de østlige arealer, og for at Banegården og byen kommer til at hænge bedre sammen. Via udskæringer og ovenlys skabes der dynamik, lys og skala samt et arkitektonisk karakteristisk billede på den sammensatte bygningsdel.

Fakta

Projekt Ny Banegårdsgade
Helhedsplan og tilføjelse til Aarhus Hovedbanegård
Klient DSB Ejendomsudvikling A/S, Aarhus Kommune, Steen & Strøm Danmark A/S
Kategori Planlægning, Transformation, Erhverv, Boliger
Sted Aarhus, DK
År 2012 — -
Størrelse 8.200 m2
Ydelse Arkitektrådgivning - arbejdet omfatter udarbejdelse af temaer, strategier og skematisk design for byrum og landskab
Status Helhedsplan viderebearbejdes
Akkvisition 1. Præmie i konkurrence efter prækvalifikation
Samarbejde COBE, Rambøll Danmark A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, ICP A/S, Tom Nielsen
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Anne Sofie Buur Okkels, Stefan Rask Nors