Pilotprojekt Blok B4

Renovering af Gellerups Blok B4

Blok B4 er det første pilotprojekt i en række, der udgør startskuddene for omdannelsen og renoveringen af Gellerupparkens boligblokke. Projektet udgør således et vigtigt element i den store og ambitiøse helhedsplan for Gellerupparkens revitalisering.

Gellerupparkens 1824 boliger blev skabt i optimismens og fremskridtets navn. De store og veludstyrede lejligheder blev bygget mellem 1968 og 1972 og tiltrak i de første år Aarhus progressive og intellektuelle. Byggeriet var udstyret med centralvarme, affaldssug, moderne badeværelser, store altaner, fællesarealer og luftige og flotte boligplaner. Området kunne fremvise skoler, bibliotek, scene, hotel, indkøbscenter, sportshaller og en overflod af grønne områder lige uden for døren. Området fremstod som en virkeliggjort drøm med udgangspunkt i Le Corbusiers by- og boligidealer samt det bedste der kunne tilbydes af den danske velfærdsstat. Bebyggelsen gik stolt ind i fremtiden.

Mængden af ressourcesvage beboere steg dog hurtigt, og Gellerupparken blevet synonym med problemer i det danske almennyttige byggeri og et ofte brugt eksempel på, hvor galt det kunne gå i det store boligplaner fra 60’erne og 70’erne. Bebyggelsen rygte var dog langt værre end virkeligheden, og den flotte og stolte bebyggelse har mange og robuste kvaliteter som man bør passe godt på – også i fremtiden.

Med den nye udviklingsplan er bebyggelsens 80 nationaliteter på vej ind i en ny virkelighed, hvor Gellerup/Toveshøj igen bliver attraktivt og en del af det moderne Aarhus med arbejdspladser, kultur, rekreative funktioner etc. Renoveringen af blok B4 skal løse en række problemer og række ud efter fremtiden og søge forandringen, men samtidig forstå og sætte pris på de store kvaliteter området og boligblokken allerede har.

I blokken nedrives den eksisterende opgang 44 for etablering af en ny vejgennemføring. Et nyt 5 etager højt portmotiv etableres henover vejgennemføringen, og over portmotivet udføres et nyt infillprojekt med boliger i 3 etager med eget trappe-/elevatortårn, som igen sammenbinder blokken i ét samlet homogent udtryk. I den resterende del af blokken etableres et nyt rækkehusbånd i de nederste etager, og de øvrige lejligheder renoveres og opdateres til moderne forhold.

Pilotprojektet søger specifikt at løse blokkens eksisterende problematikker omkring de lukkede og utrygge indgangspartier, overgangene ved foden af blokken, og det vigtigste ønske - at skabe tæt forbindelse mellem Aarhus og Gellerupparken via etableringen af en række nye og visuelt stærke portmotiver.

Fakta

Projekt Pilotprojekt Blok B4
Renovering af Gellerups Blok B4
Klient Brabrand Boligforening
Kategori Transformation, Boliger
Sted Aarhus, DK
År 2016 — 2018
Størrelse 11.000 m²
Ydelse Arkitektrådgivning i totalentreprise
Status Igangværende
Akkvisition 1. præmie i konkurrence efter prækvalifikation
Budget 100.000.000,- dkkr
Samarbejde JCN-Bolig, Vandkunsten, MOE, Plan og Proces
Team Lars Bendrup, Kristian Boye Thomsen, Lars Povlsen, Lars Serup, Bastian Gerner, Peter Svejgaard Svinth, Trine Knorborg Jakobsen, Alexander Töpfer
Fotograf Helene Høyer Mikkelsen, Thomas Mølvig