Pilotprojekt Blok B7

Renovering af Blok B7 og ny bebyggelsesplan

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening står bag den ambitiøse bydelsudvikling, der kombinerer store, fysiske forandringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Det er visionen at omdanne Gellerup og Toveshøj fra et udsat boligområde til en tryg bydel med et blomstrende liv, en mangfoldig beboersammensætning og en oplevelsesrig arkitektur, går hånd i hånd med en social omdannelse. 

De høje blokke er Gellerups kronjuveler og står stolt og stærkt på ådalens nordlige side. Blokkene bør grundlæggende bevares i form og udtryk. I gruppen af høje blokke er B7 særlig som et ansigt mod syd og ud til Silkeborgvej og en markant markør for den nye, store helhedsplan. Dette ’ankomstmotiv’ er allerede flot iscenesat ved det nyopførte landskabsprojekt ’Fossen’ som elegant leder beboere og gæster fra Karens Blixens Boulevard og op til indgangene på Blok B7.

Vi har i projektet ønsket at markere den store gavl med karnapper og altaner der indlejres i facadens genfundne kvadremotiv. De nye, røde fremspring er primært lys og luft til de nyindrettede tilgængelighedsboliger i gavlen, men også en smuk markør af den fantastiske udsigt og af dette særlige sted – som et vigtigt hjørne og omdrejningspunkt i den store byplan. Langs bunden af B7 etableres nye rækkehuse, der med de nye facader i rødlige toner og tegl indgår i et stærkt samspil med de nye byggeretter mod øst og nord og således danner ét samlet kvarter syd for den nye bypark.

I moderne skandinavisk byplanlægning er den rette blanding af ejerformer, boligtyper og boligstørrelser selve opskriften på et socialt velfungerende boligområde. Med byggeretterne følges Brabrand Boligforenings strategi med at fortætte med privat boligbyggeri imellem Gellerups store ens boligblokke. Det er således en fuldt opdateret tilgangsvinkel på løsningen af den vanskelige opgave med at transformere det udfordrede boligområde.

Det nye boligområde understreger Gellerup-områdets allerede eksisterende landskabs- og boligkvaliteter, og er sammensat af nye grønne lunger, livlige boliggader og varierende bebyggelsestypologier, med det udgangspunkt, at der skal skabes så meget helhed som muligt – såvel på helhedsniveau som på kvarterniveau. Således vil der også mellem den nye bebyggelse og de eksisterende blokke opstå tætte og varierede byrum, taktile og mættede oplevelser af detaljer og materialer, samt en oplevelse af diversitet og klassisk urbanitet med sociale og forpligtigende rum med ’eyes on the street’. Store Gader, pladser og passager skaber tæt by på kanten af den store åbne bypark.

 

Fakta

Projekt Pilotprojekt Blok B7
Renovering af Blok B7 og ny bebyggelsesplan
Klient Brabrand Boligforening og PKA
Kategori Transformation, Boliger
Sted Århus, DK
År 2017 —
Størrelse 27.000 m2
Ydelse Udarbejdelse af konkurrenceforslag, samt projektering
Status Igangværende
Akkvisition 1. præmie i konkurrence efter prækvalifikation
Budget ca. 450 mio.
Samarbejde PKA, JCN Bolig, Vandkunsten, MOE
Team Lars Bendrup, Kristian Boye Thomsen, Bastian Gerner, Anne Sofie Frydenlund, Simon Rode Gregersen, Verena Scharf
Fotograf Rasmus Hjortshøj