Skole+

Nyt indgangsparti på Virring Skole i Skanderborg

Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Skolen har samlet set mange kvadratmeter, men store dele af arealerne er uudnyttede til aktiviteter.

Indgangspartiet er ikke indbydende for hverken elever, forældre eller foreningslivet, og skolen ønsker at få hjælp til at udnytte indgangspartiets mange kvadratmeter til øget bevægelse for børn og voksne brugere af skolen og hallen. Målet er nogle banebrydende løsninger og unikke bevægelsesfaciliteter, som sætter Virring på landkortet.

Indgangspartiet er direkte forbundet med en foreningsdrevet idrætshal, men i praksis er der ingen aktivitetsmæssig sammenhæng. Der mangler bevægelsesmæssige elementer, som binder en velfungerede skole sammen med hallen og et rigt foreningsliv i landsbyen Virring.

Byggeprojektet er blevet udvalgt til at være en del af Skole+ kampagnen, der finansierer halvdelen af byggeprojektet. Kampagnen gennemføres i et partnerskab mellem DIF, Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Sekretariatsfunktion varetages af Dansk Bygningsarv. Baggrunden for kampagnen er blandt andet den nye folkeskolereform, hvis fokus på fysisk aktivitet stiller øgede krav til skolernes fysiske faciliteter.

Børn, unge og voksne i Virring skal gå fra tomgang og passiv ventetid til aktiv ventetid i bevægelse.

Hver dag oplever børn og voksne, at de tilbringer en del ventetid på skolen. På Virring Skole venter børn hver dag på bussen, på kammerater og på hinanden. Voksne venter passivt på børnene ved afhentning. Og voksne går i tomgang før og efter foreningsaktiviteter. En væsentlig del af denne ventetid er i skolens foyer, hvor der udover bænke kun er udsigt til en tom og ubrugt fritidskantine – ikke er andet.

Det ønsker skolen, børnehaven og foreningslivet at ændre på, og derfor skal projektet inspirere til at finde innovative muligheder for bevægelse i de ’gamle’ rammer.

Visionen for projektet er:

• At skolens indgangsparti bliver udnyttet til at styrke det bevægelsesfokus, der ligger i den ny Folkeskole,

• At skolen som lokalt samlingspunkt byder sine brugere velkomne til et aktivt fællesskab,

• At fællesskabet og den åbne skole er det første man møder, når man kommer ind på Virring Skole,

• At børn og voksne kan være fysisk aktive i den nødvendige ventetid,

• At medlemstallet i idrætsforeningens afdelinger øges

• At idrætsforeningen får nye aktiviteter, der henvender sig til børn og unge, der p.t. ikke dyrker idræt.

• At skolen får en helhedsplan for hvordan de lange gange kan udnyttes til bevægelse i fremtiden

Fakta

Projekt Skole+
Nyt indgangsparti på Virring Skole i Skanderborg
Klient Skanderborg Kommune, Virring Skole
Kategori Indretning, Transformation, Uddannelse
Sted Virring, Skanderborg
År 2014 — 2017
Størrelse 500 m²
Ydelse Totalrådgivning
Status Afsluttet
Akkvisition 1. præmie i indbudt konkurrence
Samarbejde Sloth-Møller, Jens Troelsen
Team Lars Bendrup, Lars Serup, Lars Povlsen, Ritha Jørgensen, Steffen Dalsgaard Villadsen, Yao Chen
Priser Skanderborg Kommunes Arkitekturpris 2017
Fotograf Jacob Due & Leif Tuxen