Vognsbøl Børnehus

Integreret daginstitution i Esbjerg

Vognsbølparken Børnehus ligger midt i Vognsbølparken. Et fantastisk område i Esbjerg, som tilbyder sø, skov og et væld af aktiviteter som boldbaner, træningszoner, stiforløb og stadion. Et aktivt, grønt område midt i Esbjerg.

En ny integreret daginstitution i Vognsbølparken skal tilbyde et moderne, fleksibelt og fremtidssikret børnehus, som appellerer til både børn og voksne. Den nye institution skal markere sig i byen og vise hvor Esbjerg ønsker at udvikle sig hen på børne-området. Stedet og grunden i Vognsbølparken er begunstiget af den gamle Vandværksbygning fra 1846, som indarbejdes som et aktivt centrum i det nye ’Vognsbøl Børnehus’.

Vognsbøl Børnehus skal huse 55 vuggestuebørn, 160 børnehavebørn og 44 ansatte. Daginstitutionen tænkes opbygget omkring idrætspædagogiske aktiviteter og intentionerne i ’Active Living’. Daginstitutionen skal rumme en idrætssal til motorik og bevægelse, og bygningskomplekset og de tilhørende udearealer skal invitere og opfordre til leg og bevægelse, og styrke børnenes sociale egenskaber.

Bygningerne og uderum skal indeholde rum i mange skalaer således det bliver muligt for børnene, dels at samles i større og mindre grupper, og dels at finde ’rum i rummene’, nicher, siddesteder, rum under tag, rum ude, rum midt imellem, rum inde - herved skabes variation i oplevelsen af stedet.

Det er vigtigt at daginstitutionen rummer tilbud til forskellige alderstrin, og ude- og inderum skal styrke børnenes sociale realtioner i leg og læring.

Personalegruppen skal sikres optimale arbejdsforhold, være lettilgængelige og tilbydes de fysiske rammer, som kan lette og udvikle dagligdagen og samtidig være fleksibel ift. fremtidige muligheder.

Fakta

Projekt Vognsbøl Børnehus
Integreret daginstitution i Esbjerg
Klient Esbjerg Kommune
Kategori Indretning, Transformation, Uddannelse
Sted Esbjerg, DK
År 2016 — 2018
Størrelse 1.960 m² - heraf 370 m² i eksisterende bygning
Ydelse Arkitektrådgivning i fagentreprise
Status Opført
Akkvisition Prækvalificeret tilbudskonkurrence, 1. præmie
Budget 25.000.000,- dkk
Samarbejde TEKT, Vega Landskab, Olav Kristensen Rådgivende Ingeniører
Team Lars Bendrup, Lene Hammer, Kristian Boye Thomsen, Bastian Gerner
Priser Vellykket nybyggeri 2021 – Esbjerg Kommunes Byfond
Fotograf Rasmus Hjortshøj